Velkommen til våre sider for Egenrapportert Yrkeshelse (ERY)!

På disse sidene får du spørsmål som gir oss mulighet til å kartlegge din egen og din bedrifts helseprofil.
 
Personnummer:
Bedriftsnøkkel:
 
 


ERY er tilgjengelig for ansatte i bedrifter med særskilt avtale med Yrkeshelse.

Egenrapporteringen er et frivillig tilbud. Du trenger ikke delta hvis du ikke ønsker, og ingen kan pålegge deg dette.

Rapporteringen tar ca 10 til 30 minutter, avhengig av hvor mye opplysninger du gir. Når du er ferdig, vil du få en umiddelbar respons på områder hvor det kan være rom for forebyggende tiltak.


  All informasjon du oppgir på disse sidene overføres sikkert og kryptert, og blir behandlet strengt konfidensielt. Ingen sensitiv informasjon blir sendt via SMS eller e-post. Informasjonen er taushetspliktsbelagt på samme måte som det du oppgir til din fastlege. HMS-ansvarlig ved din bedrift kan hente ut enkelte rapporter, men kan ikke identifisere deg eller svarene du oppgir.
 
 
©2018 Yrkeshelse